کارگاه حمایت

کارگاه حمایت

 

کارگاه بعدی حمایت در تاریخ 12 سپتامبر ساعت 19 در زوم برگزار می شود

 

Zoom-Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89213405377 

 

شناسه جلسه: 892 1340 5377

 

هفته آینده در کارگاه حمایت، در مورد حق کاپی‌رایت یا حق چاپ برای نویسندگان، عکاسان، تصویرگران، فیلمبرداران و سایر تولیدکنندگان محتوا صحبت و بحث خواهیم کرد.

 

پس از ختم جلسه می توانید سوالات شخصی در مورد وضعیت حقوقی فعلی خود در ترکیه بپرسید و ما اطلاعات و منابع ارزشمندی را در اختیار شما قرار خواهیم داد تا به شما کمک کنیم تا در سیستم ها و فرآیندهای مختلف مرتبط با حقوق و نیازهای خود در ترکیه پیمایش کنید.

 

این گردهمایی همچنین برای ارائه اطلاعات و منابع مرتبط با حقوق شما در ترکیه و همچنین کمک به شما در جهت یابی سیستم ها و فرآیندهای مختلف مربوط به یافتن کار، دسترسی به مراقبت های بهداشتی، و دریافت آموزش و سایر اشکال پشتیبانی طراحی شده است.

 

English Version

Leave a Reply